Operations Manager - Health & Safety

Plaats:
Blijdorp
Vacature:
Operations Manager - Health & Safety
Salaris:
Marktconform + bonus
14-mrt-2023
31-mrt-2023
Dienstverband:
Contract voor bepaalde tijd
Van toepassing zijn
Over de rol

Wat is het doel van de functie?

Dit is een algmene operationele rol die de succesvolle en efficiënte dagelijkse werking van de club beheert, terwijl je het duty management van de club op je neemt en ervoor zorgt dat onze leden elke dag een uitstekende ervaring hebben.  Daarnaast heeft de rol specifieke verantwoordelijkheden van een van de verschillende afdelingen zoals overeengekomen met de GM.  (Deze kunnen van tijd tot tijd rouleren om multi-vaardigheden en ontwikkeling aan te moedigen). 

 

Wat zal ik doen?

- Regelmatig optreden als Duty Manager, verantwoordelijkheid nemen voor de goede werking van de club en ervoor zorgen dat de dagelijkse gezondheids-, veiligheids- en nalevingsregels worden nageleefd voor iedereen in de club terwijl DL Clubs zijn manier van werken en uitmuntendheid in ledenervaring levert.

- Ik geef leiding aan mijn team om te allen tijde de wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid na te leven, inclusief de volledige naleving van het eerste veiligheidssysteem, het crisismanagementbeleid, nalevings- en gezondheids- en veiligheidsaudits en het volgen van de GDPR-richtlijnen.

- Mijn team leiden om de DL Clubs manier van werken en wetgeving te allen tijde te leveren.

- Het maximaliseren van de ledenervaring en ledenparticipatie door middel van goede facilitaire standaarden en management.

- Het lopen door alle gebieden van de Club, inclusief de studio's, zwembaden, kindergebieden, opslagruimten enz. om te zorgen voor een schone, veilige, nette, efficiënte en consistente werkomgeving voor iedereen, te allen tijde.

- Je bent verantwoordelijk voor de feedback van de leden en de scores van het Avius systeem, je geeft erkenning en bedankt de teamleden die erkenning krijgen en je onderneemt de nodige acties om de ervaring van de leden verder te verbeteren.

- Je leidt het Clubteam in "We Play"-activiteiten om ervoor te zorgen dat alle teamleden het uitzonderlijke product en de bredere programmering van de Club begrijpen.

- Kennen van onze club en in gesprek gaan met leden over hun activiteiten en zoeken naar manieren om hun ervaring met DL clubs bij elke gelegenheid te verbeteren.

- Verantwoordelijkheid nemen voor en gebruik maken van communicatiekanalen zoals Ledenenquêtes, Medewerkersbetrokkenheidsenquêtes, ledenforums, "mystery members" enz. om de ervaring van leden/teamleden te verbeteren.

- Het nemen van verantwoordelijkheid om vragen of klachten van leden op te lossen.

- Zorgen voor een professionele werving van goede mensen en het inwerken, managen en ontwikkelen van een high performance team.

- Je controleert de roosters aan de hand van het tijdregistratiesysteem en keurt ze goed voor de loonlijst.

- Het creëren en implementeren van club actie-en verbeteringsplannen tegen de belangrijkste statistieken op basis van de 4 maandelijkse cyclus en het managen van eigen teams te leveren.

- Wekelijkse updates controleren en doorgeven aan alle teamleden om ervoor te zorgen dat ze voortdurend op de hoogte zijn van de activiteiten van de club en het bedrijf.

- Leiding geven aan mijn team om ervoor te zorgen dat de winstmarge en de financiële doelstellingen worden gehaald en dat de kosten worden geminimaliseerd, wat bijdraagt aan de winst- en verliesprestaties van de club.

- Het beheren van voorraad, reparaties en bestelsystemen, volgens onze operationele en financiële procedures.

- Je stelt ambitieuze maar haalbare doelen voor het team en evalueert ze regelmatig.

- Samenwerken met partners en aannemers om te zorgen voor een consistente levering van de Service Level Agreements.

- Opbouwen van goede relaties met Club Support en teamleden om middelen ten voordele van iedereen te gebruiken.

- Deelnemen aan en delen van kennis en expertise met collega's en andere teamleden.

- Leiding geven aan de openings- en sluitingsprocedures van de club.

- Opstellen en uitvoeren van actie- en verbeterplannen voor de afdeling waar nodig.

- Het uitvoeren van ad hoc activiteiten indien nodig.

 

Health & Safety – Lifeguards, Maintenance

- Je bent de aangewezen Health & Safety Officer die ervoor zorgt dat de club voldoet aan alle Health & Safety-vereisten en dat alle documentatie nauwkeurig wordt bijgehouden en regelmatig wordt herzien.

- Je bent de aangewezen kinderbeschermingsfunctionaris die ervoor zorgt dat alle vereisten van de Kids's Safety Guide te allen tijde worden nageleefd, in alle afdelingen.

- Verantwoordelijkheid nemen voor, en opkomen voor, alle kwesties met betrekking tot inclusie en diversiteit van leden, teamleden en derden binnen hun club.

- Ervoor zorgen dat alle teamleden worden opgeleid in overeenstemming met de verwachtingen van het bedrijf. Dit houdt in dat elk teamlid op zijn eerste dag een gezondheids- en veiligheidsinstructie krijgt en een up-to-date HS02-formulier met maandelijkse trainingen die volgens de laatste trainingsplanner worden ingevuld. Ervoor zorgen dat alle nieuwe teamleden worden ingeschreven en de juiste E-Learning modules voor hun rol doorlopen en dat u dit bewaakt voor het hele Club team. Ook controleert u of alle zelfstandige medewerkers een HS03 formulier hebben ingevuld.

- Ervoor zorgen dat alle teamleden getraind zijn in Crisis Management Training.

- Het vooraf bekijken van het rooster van de Club Senior Manager om ervoor te zorgen dat de Club altijd voldoende BHV-, ER- en AED-teamleden ter plaatse heeft.

- Ervoor zorgen dat alle aspecten van Prime Safety worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van het bedrijf en dat alle sleutelhouders en SMOD's competent zijn in het naleven van Prime Safety en het rapporteren van ongevallen/incidenten.

- Regelmatige evaluatie van Prime Safety om ervoor te zorgen dat eventuele trends worden opgemerkt en passende acties worden ondernomen om onze clubs nog veiliger te maken.

- Minstens een keer per maand een gezondheids- en veiligheidsvergadering met alle sleutelhouders en SMOD's leiden, met acties.

- Maandelijks een volledige gezondheids- en veiligheidsaudit binnen de club uitvoeren en actie ondernemen naar aanleiding van eventuele bevindingen.

- Maandelijks een audit van de zwembadinstallatie uitvoeren en naar aanleiding van eventuele bevindingen actie ondernemen. Controleren of de club voldoende PPO-getraind personeel heeft om veilig te kunnen werken. Beoordelen en aftekenen van zwembadboeken en zwembadcontroles.

- Samenwerken met partners en aannemers om ervoor te zorgen dat de Service Level Agreements consequent en veilig worden nageleefd, dat aannemers zich correct aanmelden en dat alle werkzaamheden op een gecontroleerde en veilige manier worden uitgevoerd.

- Het managen van het team van badmeesters en ervoor zorgen dat het badmeestersrooster veiligheid als prioriteit heeft, met voldoende dekking te allen tijde wanneer er kinderen in het zwembad zijn. De tevredenheid van de leden maximaliseren door de openingsuren van het buitenzwembad aan te passen aan de vraag van de leden en de weersomstandigheden.

 

Welke kwalificaties, vaardigheden en ervaring heb ik nodig?

- Voor deze functie werk je in ploegen naargelang de vraag van het bedrijf, inclusief 4 weekenddiensten per maand en minstens één late dienst per week.

- Ervaring met het leiden van een team in een dienstverlenende instelling (bijv. restaurant, attractie, winkel, sport- of vrijetijdsfaciliteit) - zeer gewenst.

- Ervaring met duty management verantwoordelijkheden - zeer wenselijk.

- Ervaring met financiële planning en management.

- Gepassioneerd door klantenservice.

- Uitstekende communicatie- en samenwerkingsvaardigheden.

- Teamspeler.

Van toepassing zijn

Zoeken